Archive for mai, 2011


Mugur de viata


Mugur de viaţă

Sunt şi eu, doar, un călător
Plămădit de iubirea  naturii
Efemer, solitar, colindând anotimpuri,
M-am născut să-mi câştig dăinuind
Simţămintele vieţii-ntrupate.

Şi păşind, trecător, prin a ei măreţie,
Să-mi încarc, sufleteşte fiinţă
Şi să-i cânt al ei puls afectiv,
Ce continuu vibrează prin vene
Animându-mi natura mea vie.

Răspunzând provocărilor sale,
Acceptându-i fireasca chemare,
Să-mi înalţ, conştient, existenţa,
Şi s-ating profunzimile firii,
Contempland prin trăire prezenţa.

Să-i inspir nencetat dăruirea divină
Care blând îmi zâmbeste în zori,
Şi angelic îmi cântă în zări
Copleşind, prin atâta magie,
Conţinutul conştiinţei din mine.

Iar prin dans, să plutesc graţios,
Cuprinzând strălucirea-i intensă
Ce  rasare, gingas, printre flori,
Şi s-ascunde tăcut printre stele,
Inundându-mi cu viaţă fiinţa.

Lillo

 

Toamna sufletului


Toamna sufletului

E toamnă în sufletul meu,

Un vânt trist şi rece adie…

Durerea mă apasă mereu

Şi totu-i lipsit de armonie.

Privesc orizontul umbrit,

Ghemuită, tăcut printre frunze,

În suflet plâng necontenit,

Ascunsă-i speranţa în roze.

Iar zilele-s tot mai ploioase,

Şi spiritul meu înrobit…

Viziunile-mi sunt ceţoase,

Frunzele-mi curg necontenit.

Pierdută-n nopţi mohorâte

Şi gânduri umbrite de nori,

Suspinele-s tot mai acute,

Singurătatea – îmi dă fiori.

E toamnă în lumea mea,

Si visele-mi cad printre frunze,

Rănită îmi este natura,

Doar vântu-mi adie pe buze.

Lillo

Caruselul vietii


Caruselul vieţii

Când m-am trezit din visul copilăriei,
Realitatea…mi-a frânt aripile inocenţei,
Provocându-mă să desluşesc misterul vieţii
Şi să-mi însuşesc rolul existenţei mele.

În faţa acestui spectacol, al propriei iniţieri…
Sufletul… a devenit un martor tăcut
Al debutului meu în labirintul sorţii,
Şlefuindu-mi conştiinţa clipă de clipă.

În toată acestă scenetă a trăirilor umane,
Mi-am explorat profunzimile spiritului,
Dând viaţă şi sens sentimentelor întrupate,
Inspirând în fiinţa mea bucuria…dar şi suferinţa.

“Timpul…mi-a demonstrat vremelnicia vieţii,
Fericirea…m-a făcut să înteleg agonia tristeţii,
Adevărul…mi-a argumentat slăbiciunea minciunii,
Dragostea…mi-a dezvăluit izvoarele şi sensul urii,
Blândeţea…mi-a expus cicatricile cruzimii,
Iubirea…m-a eliberat din abisul singurătăţii,
Credinţa…mi-a dat rezistenţă  în arena realităţii.”

Astfel, am învăţat că fiecare clipă… e o provocare
În a-mi modela conturul propriului Univers.
Orice pas înainte…l-am considerat o victorie,
Iar înfrangerile….lecţii ce mi-au întărit răbdarea.

Lillo

Sclipiri


Sclipiri

Cuprinde-n suflet răsăritul

Şi aripilor tale dă-le zbor,

Priveşte  măreţia  zorilor…

Şi adânc, inspiră strălucirea lor.

Ascultă-ţi gândul tainic…

Îndeamnă-l… să plutească,

Deschide-ţi inima tăcută,

S-atingă…tot ce-i viaţă.

Străbate-ntreg cuprinsul…

Inundă-te de viaţă,

Purifică al tău spirit…

Priveşte doar în faţă.

Avântă-te spre piscuri…

Şi spintecă văzduhul,

Deschide-n suflet cerul…

Şi adoră-ntreg pământul.

Lillo

Lamura sufletului


Lamura sufletului

Sădeşte a mea fiinţă în raiul tău… iubire,

Să-nmuguresc în suflet, să înfloresc ca-n vise,

Atinge-mi cu-al tău gând… a mea alcătuire

Şi ocrotind tulpina… avântă viaţa-n mine.

Stropeşte-mă cu rouă… să pot zâmbi în zori,

Vorbeşte-mi despre viaţă… s-o cuprind în culori,

Priveşte-mă de-aproape…să vezi cât te ador.

Inspira a mea mireasmă, cuprinde al meu dor,

Acceptă modestia existenţei mele, simte al meu fior…

Şi-alină-mi frica vieţii, îmbraţisându-mă-n al tău decor.

Lillo

Contururi….


Contururi….

S-a stins fărâma de mister a sorţii…

Şi-a amorţit dorinţa mea de a fi,

Privesc spre orizont, la drumul vieţii…

Păşind cu sufletul tacit, zi după zi.

Si  îmi agăţ speranţa …printre vise,

Dorind s-ating o clipa de magie…

Mă las purtată de mirajul vieţii,

Pictând iluzii pentru a mai putea zâmbi….

Lillo

Fatalitate…….


Fatalitate

Of…..soartă tristă,

Ce iţi impui voinţa,

Urzindu-mi calea vieţii,

Nu-mi înrobi credinţa.

Dă-mi forţa de-a surpa,

Tortura vieţii date,

Eliberându-mi calea…

Să pot s-ajung departe.

Admite-mi existenţa,

Prin unghiul vieţii mele,

Restituie-mi din drepturi,

Să-nving orice durere.

Nu-mi depăşi puterea,

Umanului din mine,

Acceptă-mi modestia…

Fii mai cinstită-n vrere.

Lillo

%d blogeri au apreciat: